شرایط و قوانین ثبت نام و خرید از فروشگاه اینترنتی جاسکو.

فروشگاه جاسکو تابع شرایط و قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران، در زمینه ی فعالیت فروشگاه های اینترنتی می باشد و خود را ملزم به رعایت این قوانین و فراهم کردن بستر مطمئن و امن جهت انجام خرید های کاربران از سایت می داند.

کاربران نیز باید جهت ثبت نام و خرید از سایت با این قوانین و اصول آشنایی پیدا کرده و رعایت کنند.

در ذیل بخشی ازاین شرایط و قوانین درج می گردد .