برگشت کالای

برگشت کالای در خواستی شما بعد از تحویل، شامل مقررات و شرایطی هست که در صورت لزوم،می توانید پس از اطمینان از تمایل خود جهت برگشت کالا،با پر کردن فرم مخصوص برگشت کالا اقدام فرمائید،

تا همکاران ما  شما را در جریان روند کار قرار دهند.

برای انجام این کار،  لطفا روی لینک زیر  کلید کنید.

      برگشت کالا